ඇති බව ද මේ වන විට අනාවරණය වී ඇත. ජිනීවා මානව හිමිකම් යෝජනා අනුව යුද්ධය පැවැති සමය අවසානයේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම සම්බන්ධයෙන් වගවීමත්, අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමත් සහ සත්‍ය කොමිසමක් පිහිටුවා සංහිඳියාව ඇති කිරීමත් යන මූලික කරුණු ඉටු කර තිබිය යුතු විය. එහෙත්, මෙවර සැසිවාරය පවත්වන විටදී එම කොන්දේසි ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ ආණ්ඩුව අදාළ කි‍්‍රයාමාර්ග සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉදිරි වසර දෙකක කාලය ලබා දෙන මෙන් කොමිසම හමුවේ යෝජනා කර තිබේ. .