එට්කා කෙටුම් පතට සාකච්ඡා හොරෙන් එට්කා ගිවිසුම කෙටුම් පත් කිරීම පිළිබඳ තීරණාත්මක සාකච්ඡුා වටයක් ඉදිරි දින දහයක් තුළ පැවැත්වීමට ඉන්දීය ප‍්‍රධාන නිලධාරීන් පිරිසක් මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බව ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ගවලින් හෙළි වේ. ඉන්දියාව වෙනුවෙන් එට්කා සාකච්ඡුා කමිටු ප‍්‍රධානී භූමින්ද භල්ලා ඇතුළු ප‍්‍රධානීන් පිරිසක් පැමිණීමට නියමිත ය. මෙම සාකච්ඡුාව සඳහා මෙරට වෙනුවෙන් ප‍්‍රධාන සාකච්ඡුා නිලධාරී, සමන් කැලේගම, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, චාන්දනී විජේගුණවර්ධන ඇතුළු සීමිත නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වීමට නියමිත බව හෙළි වේ. එට්කා ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා ලංකාව නියෝජනය කරමින්, සාකච්ඡාවට එක් වූ තිදෙනෙකු මෙම සාකච්ඡුාවෙන් ඉවත් කර තිබෙන බව ද හෙළි වී තිබේ..