මේ වන විට රුපියල් සියයක් වැනි මිලක් දක්වා වේගයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙන සහල් මිල ගණන් පාලනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව ඵලදායී කිසිදු කි‍්‍රයාමාර්ගයක් නොගෙන හැරිසන් ඇමතිවරයා සහ ඩඞ්ලි සිරිසේන සහල් මෝල් හිමියා අතර බොරු වාදයක් පවත්වාගෙන යමින් සිටින බව කුඩා මෝල් හිමිකරුවෝ චෝදනා කරති. සහතික මිල ක‍්‍රමය යටතේ රජය ලබාගෙන තිබෙන වී තොග ගණනය කරමින්, කුඩා වී මෝල් හිමියන්ට ලබා දී අඹරා හාල් කර සමුපකාර සමිති සහ ස.තො.ස. මඟින් රට පුරා සාධාරණ මිලකට බෙදාහැරීම සඳහා ආණ්ඩුව මැදිහත් වීමේ හැකියාව තිිබෙන බව කුඩා වී මෝල් හිමියෝ සඳහන් කරති. ඉහළ යන සහල් මිල පාලනය කිරීම සඳහා එවන් ඵලදායී විකල්ප කි‍්‍රයාමාර්ග කිසිවක් නොගෙන මාධ්‍ය හරහා කරමින් සිටින්නේ ජනතාව රවටන බොරු විවාද බවට චෝදනා කෙරේ. නම හෙළි කිරීමට අකැමැති කුඩා වී මෝල් හිමියකු ‘ලංකා’ වෙත ප‍්‍රකාශ කළේ වී අලෙවි මණ්ඩලය කරගෙන යන ජාවාරම් සියල්ල ආණ්ඩුවේ බලවතුන්ගේ අනුග‍්‍රහයෙන් එළිපිට කරගෙන යන තත්ත්වයක් තුළ ජනතාව රැුවටීමට බොරු විවාද කරගෙන යන බවයි..