දේශපාලන සාකච්ඡා

October 11, 2017
hhhh

සීමා නිර්ණය මාස 4න් අවසන් කරනවා

එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න පළාත් සභා සංශෝධන පනත කඩිමුඩියේ එක දවසකින් සම්මත කරගෙන පළාත් සභා මැතිවරණ තුනක් කල් දැමූ බවට ආණ්ඩුවට චෝදනාවක් […]