මුදලට වෛද්‍ය උපාධිය විකුණන මාලඹේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය නීතිගත කිරීමේ ආණ්ඩුවේ කූට උපක‍්‍රමය නවතා දමා වහාම එය අහෝසි කරන ලෙස ආණ්ඩුවට බලකරමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් පසුගිය 15 වන දින විරෝධතා පෙළපාලියක් සංවිධානය කර තිබුණි. ඒ සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සියළුම පීඨවල සිසු සිසුවියන් එක් වී සිටි අතර සිසුන් රීඞ් මාවත දිගේ පෙළපාලියකින් ගමන් කර විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක නිරත විය.