ප‍්‍රංශයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා හට, 2012 වසරේ එරට පැවති ජනාධිපතිවරණය සඳහා නීති විරෝධී ලෙස සීමාව ඉක්මවා වියදම් සිදු කිරීම පදනම් කර ගනිමින් ප‍්‍ර‍්‍රංශ නීතිපතිවරයා පසුගිය 7වැනිදා නඩු පවරා ඇති බවට වාර්තා වේ. තවද හිටපු ජනාධිපතිවරයා වන නිකොලොස් සර්කෝසි සිය ප‍්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා වැය කළ මුදලින් ඩොලර් මිලියන විස්සක මුදලක් සැගවීම සඳහා සිය පක්ෂයේ ගිණුම් වාර්තාද වෙනස් කර ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී පවතී. ඒ හේතුවෙන් නීතියෙන් ඉඩ ඇති සීමාව ඉක්මවා සිය ප‍්‍රචාරක කටයුතු සිදු කර ඇතැයි එරට නීති බලධාරීහු ප‍්‍රකාශ කර සිටියහ. තවද මේ සඳහා හිිටපු ජනාධිපතිවරයා ප‍්‍රතිචාර දක්වා ඇති අතර, ඔහු විසින් මෙම චෝදනා ප‍්‍රතික්ෂේප කරමින් හෙතෙම ප‍්‍රකාශ කර සිටිනුයේ මේ පිළිබඳව තමා කිසිත් නොදන්නා බවය.