ආණ්ඩුව විසින් දූෂණයට එරෙහි දඬුවම් අවම කිරීමට උත්සාහ කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුමේනියානු මහජනතාව උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් දියත් කරමින් සිටී. එහි 13වැනි අදියර ලෙස පසුගිය 12වැනි ඉරිදා රාත‍්‍රියේදී උද්ඝෝෂකයන් 5,00,000කගේ පමණ සහභාගිත්වයෙන් උද්ඝෝෂණයක් බුකාරෙස්ට් හි පවත්වන ලද බව වාර්තා වේ. කෙසේ නමුත් මේ සඳහා ජනමත විචාරණයක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ පැවති අතර, එහි දී ජනාධිපති ක්ලාවුස් විසින් ජනමතයට පක්ෂව ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කර ඇති බව වාර්තා වන්නේය. තවද මෙම උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයේ හවුල්කරුවකු වශයෙන් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වීම සඳහා අයිස්ලන්තය ද එක් වන බව අනාවරණය වේ.