ඉන්දීය මනිපායි විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධව මෙරට තුළ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් කළුතර ප‍්‍රදේශයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ සන්දේශයක් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග ඇමති, ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින් පසුගිය සතියේ ඉදිරිපත් කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ දී දයාසිරි ජයසේකර, මහින්ද අමරවීර ඇතුළු ඇමතිවරුන් ගණනාවක් විරුද්ධ වීම නිසා උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වූ බව ද අනාවරණය වේ. මෙහි දී ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වී මේ වන විට සයිටම් ප‍්‍රශ්නය මුල්කර ගනිමින්, රට තුළ දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිව තිබිය දී, මේ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දීම විශාල අර්බුදයකට හේතු විය හැකි බව දක්වා ඇත. පවතින තත්ත්වය යටතේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරීම සුදුසු නොවන බව මිස ජනාධිපති හෝ අනෙකුත් කිසිදු ඇමතිවරයකු හෝ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට විරෝධය පළ කර නොමැත. කරුණු වැඩි දුර විමර්ශනය කර බලා අදාළ කැබිනට් යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කල් ලබාගෙන ඇත.