2017 ‘සිංගර්’ කුසලාන සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසල් ක‍්‍රිකට් තරගාවලියේ 3 වන කාණ්ඩයේ අවසන් කණ්ඩායම් 32 අතරට පැමිණීමට හංවැල්ල රාජසිංහ විද්‍යාලය සමත් විය. අඛණ්ඩව ඔවුන් දෙවන වටයට පැමිණි තෙවන අවස්ථාව මෙයයි. මෙවර මූලික වටයේදී ඔවුන් බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, තෝලංගමුව ඩඞ්ලි සේනානායක විද්‍යාලය, කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය, නුගවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල සර් ජෝන් කොතලාවල විද්‍යාලය යන පාසල් සමග තරග වැදුණි.