අවම වැටුප් සීමාවක් අනිවාර්ය කිරීමකින් තොරව විදේශයන්ට ශ‍්‍රමිකයන් සැපයීම පිළිබඳ ඇමති මණ්ඩලය සන්දේශයක් විදේශ රැුකියා ප‍්‍රවර්ධන ඇමතිනි, තලතා අතුකෝරල විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර, ශී‍්‍රලනිපයේ සරත් අමුණුගම ඇතුළු ඇමතිවරුන් පිරිසක් ද එය අනුමත කර ඇත. විදේශගත වන ශ‍්‍රමිකයන් ඩොලර් 300ට අඩු මාසික වැටුප් සඳහා නොයැවිය යුතු බවට නීතියක් දැනට පවතී. නමුත්, තමන්ගේ අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය විදේශ රැුකියා ප‍්‍රවර්ධනය බවද, විදේශ විනිමය වැඩියෙන් අත්‍යවශ්‍ය වී තිබෙන අවස්ථාවක එම මුදල් උපයා ගැනීමට බාධාකාරී වන වාරණයක් තබා ගත යුතු නැති බව ද මෙම කැබිනට් සන්දේශයට පක්‍ෂ ඇමතිවරුන් පෙන්වා දී තිබේ. කැබිනට් සන්දේශය පිළිබඳව වැඩි දුරටත් කරුණු හැදෑරිය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා දන්වා තිබේ. කෙසේ වෙතත්, කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉතා සුළු පිරිසක් හැර බහුතරයක් මෙයට එකඟ බව අනාවරණය වේ.