චීනයේ ඉදිරි ආර්ථික ඉලක්කය සියයට 6.5 දක්වා පහත හෙළීමට එරට රජය විසින් කටයුතු කර ඇතැයි වාර්තා වේ. මේ පිළිබඳව නිල වශයෙන් බේයිජිං නුවර පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආරම්භ කරමින් චීන අගමැතිවරයා ප‍්‍රකාශ කළේය. වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් හෙතෙම ප‍්‍රකාශ කර සිටිනුයේ චීනය දැඩි අභියෝගයකට මේ වන විට ලක් වී ඇති අතර, ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ආර්ථිකයේ ආරක්ෂාව සැලසීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් මතුව තිබෙන බවයි. තවද චීනය ලෝක ආර්ථිකය තුළ ණය ලබා දී ඒ මගින් සිය ආර්ථිකය වැඩි වශයෙන් නගා සිටුවාගෙන තිබෙන බවත්, ඇමරිකාව විසින් චීනයට විශාල ණය ප‍්‍රමාණයක් ගෙවීමට ඇති බවත් ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් විසින් ප‍්‍රකාශ කර සිටියහ. එබැවින් මෙම ණය මුදල් ලබා ගැනීමේ දැඩි අර්බුදයකට චීනයට ඉදිරියේදී මුහුණදීමට සිදු වීමට ඉඩ ඇති බැවින් සිය ආර්ථික ඉලක්කය පහත දැමීම සිදු කරන්නට ඇතැයි වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔවුන් ප‍්‍රකාශ කර සිටියේය.