ලංඩන් සෞඛ්‍ය සේවය තුළ විවිධ කප්පාදු සිදු කිරීමට එරෙහිව එරට කම්කරුවන්, වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් ඇතුලූ උද්ඝෝෂකයන් දහස් ගණනකගේ සහභාගීත්වයෙන් විරෝධතාවයක් පසුගිය හතර (4වැනි සෙනසුරාදා දියත් කරනු ලැබීය. තවද මෙම සෞඛ්‍ය කප්පාදුව වහා නවතන ලෙස බල කරමින් එංගලන්තයේ ටැවිස්ටොක් චතුරස‍්‍රයේ සිට වෙස්මිනිස්ටර් දක්වා පා ගමනක්ද පවත්වා ඇතැයි වාර්තා වේ. අනතුරුව එහිදී රැලියක්ද පවත්වා ඇති අතර කම්කරු නායකයන් කිහිප දෙනෙකු ද මෙම රැලිය ඇමතීය.