කෑගලූ විද්‍යාලයට වසර 75ක් පිරීම නිමිත්තෙන් විද්‍යාලයේ ‘ආදි ශිෂ්‍ය මේස පන්දු සංගමය’ සහ විද්‍යාලයීය ‘මව්පිය මේස පන්දු සංගමය’ එක්ව සංවිධානය කළ මේස පන්දු තරගාවලිය පසුගියදා කෑගලූ විද්‍යාලයීය ගෘහස්ථ කී‍්‍රඩාංගණයේ දී පැවැත්විණි. මේ සඳහා පාසල් සහ කී‍්‍රඩා සංගම් නියෝජනය කරමින්, කී‍්‍රඩක, කී‍්‍රඩිකාවන් විශාල ප‍්‍රමාණයක් සහභාගී වූහ. මෙහි බාලක ශූරතා සියල්ලම හිමි වූයේ කෑගලූ විද්‍යාලයටය. එම විද්‍යාලයේ තෙනුක දිනුජය දක්ෂතම කී‍්‍රඩකයා ලෙස සහ කෑගල්ල, ශාන්ත ජෝශප් බාලිකා විද්‍යාලයේ අයි. එස්. පි‍්‍රයදර්ශනී දක්ෂතම කී‍්‍රඩිකාව ලෙස සම්මාන ලැබීය.