ශී‍්‍ර ලංකා වෙළෙද සේවා ටෙනිස් සංගමය සංවිධානය කළ වෙළෙද සේවා ටෙනිස් තරගාවලිය පසුගිය දා නිමාවට පත්විය. මෙම තරගාවලියේ සමස්ත ශූරතාව දිනා ගැනීමට ලකුණු 173ක් ලබා ගත් මාස් හෝල්ඩිංස් සමාගම සමත් වූ අතර, අනුශූරතාව ඞී.එෆ්.සී.සී. බැංකු කණ්ඩායම විසින් හිමි කර ගන්නා ලදී.