ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තරුණ කණ්ඩායමක් විසින් උදා වූ 2017 වසරේ සියලූ ජනතාවට නීතියේ සාධාරණත්වය සහ සමානාත්මතාවය ඇති කරන ලෙස බල කරමින් උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීය. වසරෙන් වසර එක්සත් ජනපදයේ ජන ජීවිතය අවුල් වෙමින් තිබෙන බවත්, අලූතෙන් පත් වූ ජනාධිපති ඩොනල්ඞ් ට‍්‍රම්ප්ගේ පාලනය යටතේ ද එයට විසඳුමක් ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බවත් උද්ඝෝෂකයෝ පවසති.