මෙක්සිකෝවේ ගැසොලින් ගෑස් මිල 20%කින් ඉහළ යාම නිසා එරට ජනතාව පසුගිය 08 වැනි ඉරිදා විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම විරෝධතාවයන් තරමක් ප‍්‍රචණ්ඩකාරී බවකින් යුක්ත වූ අතර, කැලිෆෝනියාවේ පිහිටි ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ පර්යන්තය ඉදිරිපිට දී මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්විණි. මෙහිදී විරෝධතාව මැඬපැවැත්වීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් පැමිණි අතර, විරෝධතාකරුවන්ගේ දැඩි විරෝධය හමුවේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් හට ගෙන ඇති බව ද වාර්තා වේ. තවද මෙසේ ගැසොලින් මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙක්සිකෝවේ ප‍්‍රදේශ කිහිපයක පිහිටි ගෑස් බලාගාර හා ගබඩා කොල්ලකෑමටද පටන්ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.