ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කර තිබෙන නවතම නිිවේදනයකින් ආර්ථික ගැටළු උග‍්‍ර වෙමින් තිබෙන ආකාරය විවිධ අංශ පහක් යටතේ හෙළි වී තිබේ. භාණ්ඩ හා සේවා මිල, පොලී අනුපාත සහ ණය ගැනීම් මෙන්ම විදේශීය වෙළඳ හි`ගය ඉහළ යාමෙන්ද සෘජු විදේශ ආයෝජන පහත වැටීම සහ විදේශ සංචිත පහත වැටීම යන අංශවලින් ගැටළු උග‍්‍ර වෙමින් තිබේ. පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මස සිට 2017 ජනවාරි අවසන් වන විට මාසයක් තුළ කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය සියයට 5.8සිට සියයට 7.0 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. ජනතාව මත පටවා තිබෙන බදු බර ඉහළ යාම සහ නිය`ගය යන කරුණු මෙයට බලපා තිබෙන බව සඳහන්ය. වාණිජ බැංකු ලබා දෙන ණය පොලිය ඉහළ ගොස් තිබියදී පාවා රාජ්‍ය අංශය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශය ලබා ගන්නා ණය ප‍්‍රමාණයද ඉහළ ගොස් තිබෙන බවත්, විදේශ වෙළදාමේ පාඩුව 2015 මුල් මාස එකොළහ තුළදී ඩොලර් කෝටි 760 සිට 2016 එම කාලය තුළ ඩොලර් කෝටි 820 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බවත් හෙළි කර ඇත. එමෙන්ම සෘජු විදේශ ආයෝජන පහත වැටී තිබෙන අතර මෙරට තිබූ විදේශ ආයෝජන ආපසු ඉවත් කර ගැනීම ඉහළ ගොස් තිබෙන බවත් සඳහන්ය. එසේම 2016 අවසාන වන විට තිබූ ඩොලර් කෝටි 600ක විදේශ සංචිත ප‍්‍රමාණය ඩොලර් කෝටි 550 දක්වා පහත වැටී ඇත. මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පෙබරවාරි 7වෙනි දින නිකුත් කර තිබෙන මුදල් ප‍්‍රතිපත්ති විවරණ අංක 01-2017 මගින් මෙම කරුණු හෙළි වේ. ආර්ථිකයේ සුබදායී අංශ වශයෙන් එහි සඳහන් වන්නේ විදේශ රැුකියා නියුක්තිකයන් එවනු ලබන මුදල් ඩොලර් කෝටි 720 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ යාම සහ සංචාරක ඉපයීම් ඩොලර් කෝටි 340 දක්වා ඉහළ යන කරුණු දෙක පමණය.