ආසියානු වොලිබෝල් සංගමය විසින් සංවිධානය කරන වයස 21 පහළ ආසියානු වෙරළ වොලිබෝල් තරගාවලියට සහභාගී වන ශී‍්‍ර ලංකා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් මේ වන විට තෝරාගෙන තිබේ. මොවුන් සහභාගී වන තරගාවලිය මාර්තු මස 2 වෙනිදා සිට 4 වෙනිදා දක්වා තායිලන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ය. මේ ස`දහා ශී‍්‍ර ලංකා පිරිමි කණ්ඩායමට කී‍්‍රඩකයන් සිව් දෙනෙකු හා පුහුණුකරුවෙකු ඇතුළත් වන අතර, කාන්තා කණ්ඩායමට කී‍්‍රඩිකාවන් සිව්දෙනෙකු හා පුහුණුකරුවෙකු ඇතුළත් වේ. මෙහි කණ්ඩායම් තෝරා ගැනීමේ තරග ඉකුත් 22 දා ශී‍්‍ර ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ අධීක්ෂණය යටතේ මාකොල, හෙයියන්තුඩුව තරුණ සේවා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විණි.