අන්තර් පාසල් බාලිකා ‘රීබොන් කුසලාන’ සය සාමාජික සැහැල්ලූ පන්දු ක‍්‍රිකට් තරගාවලිය පෙබරවාරි මස 11 සහ 12 දිනවල කොළඹ මුවර්ස් පිටියේ දී පැවැත්වීමට සියලූ කටයුතු සූදානම් කර ඇත. කොළඹ දිස්ත‍්‍රික් කාන්තා ක‍්‍රිකට් සංගමයේ 20 වෙනි සංවත්සරයට සමගාමීව මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කර ඇත. මෙම තරගාවලියේ් ශූරියන්ට රීබොන් කුසලානය සම`ග මුදලින් රුපියල් 1,00,000.00ක් ද, අනුශූරතාවට රුපියල් 50,000.00ක් ද ලබා දීමට නියමිත ය. මේ ස`දහා කොළඹ පාසල් මෙන්ම ග‍්‍රාමීය බාලිකා පාසල්වලින්ද කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් වේ.